WELCOME To TGAN

Trekking Guide Association of Nepal (TGAN) is non-profitable and non-political organization of Trekking Guides of Nepal. This organization is formed by professional license holder Trekking Guides from Nepal government and; formally registered in 18th March, Friday 2011 (2067/12/13 BS) under the Nepal government NGO Act 2034 in District Administrative office Kathmandu, Nepal; with recommendation of  Nepal Government Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation and District Development committee of Kathmandu. Register No: 878/067/068 and Affiliation with Nepal Government Social Welfare Council No: 32335, Permanent Account No. (PAN card No.305036715). Nepalese Trekking Guides are not only path finder, they are the part of non paid ambassadors for the foreigners of the world who want to get original information visiting or doing trekking in Nepal. They are the major responsible person for the field work management. So, to develop the tourism in Nepal connecting to the world providing essential training to Trekking Guides and upgrading their skill and knowledge under the international standard’s training and education modality is main goal of this organization.

earthquake-relife

NEWS view all

ट्रेकिंग गाइड एशोसिएसन अफ नेपाल (टिगान)), केंद्रीय कार्य समितिको मिति २०७३ पौष १७ गते बसेको बैठकले बृहत् छलफल पछि आगामी माघ २ गते काठमाण्डौमा गाइडहरुको परिचय पत्र कानून बमोजिम अनिवार्य लागू गर्नु पर्ने, हाल सरकारले सवै गाइडहरुलाइ करको दायरामा समावेश गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा के हो ? भन्ने विषयमा र पर्यटनमा न्यायसंगत विकास बारे बृहत अंतर्क्रिया कार्यक्रम हुन गइरहेको जानकारी संस्था आवद्ध सदस्यज्यूहरुमा गराउन चाहन्छौ. उक्त कार्यक्रमको स्थान र समय निम्न अनुसार छ। स्थान: बिश्वनाथ होटल ठमेल , संचयकोष भवन अगाडी मिती: २०७३-माघ २ गते समय: बिहान: ११.०० बजे