ट्रेकिंग गाइड एशोसिएसन अफ नेपाल (टिगान)), केंद्रीय कार्य समितिको मिति २०७३ पौष १७ गते बसेको बैठकले बृहत् छलफल पछि आगामी माघ २ गते काठमाण्डौमा गाइडहरुको परिचय पत्र कानून बमोजिम अनिवार्य लागू गर्नु पर्ने, हाल सरकारले सवै गाइडहरुलाइ करको दायरामा समावेश गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा के हो ? भन्ने विषयमा र पर्यटनमा न्यायसंगत विकास बारे बृहत अंतर्क्रिया कार्यक्रम हुन गइरहेको जानकारी संस्था आवद्ध सदस्यज्यूहरुमा गराउन चाहन्छौ. उक्त कार्यक्रमको स्थान र समय निम्न अनुसार छ। स्थान: बिश्वनाथ होटल ठमेल , संचयकोष भवन अगाडी मिती: २०७३-माघ २ गते समय: बिहान: ११.०० बजे