छैटौं साधारण सभाबाट निर्बाचित(टिगान)का केन्द्रिय पदाधिकारीहरु…..