5 days Buddhist training for trekking guides……

ट्रेकिंग गाइड एशोसिअसन अफ नेपाल (टिगान) ले गत वर्ष झैं यस बर्ष पनि बौध्द धर्म सम्बन्धि ५ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा गरिने निर्णय गरिएकोले सम्पूर्ण टिगान आबद्ध सदश्यज्यूहरु लगायत अन्य इच्छुक महानुभावहरुलाई जानकारी गराउदै तल उल्लेखित सम्पर्क नम्बरमा समयमानै सम्पर्क गरि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नहुन अनुरोध गर्दछौ ।
नियमित रुपले कक्षामा उपस्थित भै ज्ञान हासिल गर्नुहुने महानुभावहरुलाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गराई कदर समेत गरिनेछ।
Date.2nd September to 6th September 2018,
Program commitee::
Mrs. Dikki Sherpa (Coordinator) 9849703379
Mr. Kale Sherpa (Member) 9861606773
Mr. Jangbu Sherpa (Member) 9803032350
Mr. Sarki Sherpa (Member) 9841482294
Mr. Wangda Sherpa (Member) 9842868783
Instructor:,Dr. Poonam Rl. Rana
Culture Department,specialist for Himalayan heritage
co operative entry fee. RS. 1000/-
time: 7.00 am to 9.00 am.
vanue. Nepal tourism board, kathmandu
Our mission is, To be a professional Trekking Guide !

Date : 2nd september 2018
Time : morning 7.00 am to 9.00 am
Location : Nepal tourism board , kathmandu